Hetvattenspolning

Rotskärning och fräsning

Hetvattenspolning av ditt avlopp

Med hetvattenspolning minimerar vi risken för stopp och kostsamma översvämningar.

Har du stopp i avloppet?

Det börjar oftast med att du upplever att avrinningen försämras och att det lättare uppstår översvämning kring de olika avloppen och avloppsbrunnarna. Stopp i avloppet kan naturligtvis bero på många orsaker men oftast på att fett och beläggningar i rören fått växa och därmed börjat täppa till rören, tills dess att det blir helt tätt och stopp.

50Hetvattensspolning

Boka en hetvattenspolning

Vi genomför förebyggande underhåll innan situationen blir akut och stora och dyra vattenskador kan uppstå. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Vi spolar rent ditt avlopp genom hetvattenspolning

Med underhålls- och hetvattenspolning spolar vi rent ditt avlopp. Alla våra bilar är utrustade med hetvattenspolning som är vår primära åtgärd när det gäller förebyggande underhållning eller spolning vid akuta lägen. Hetvattenspolning innebär att vi spolar rent rören med med hett vatten och högt tryck. Detta är en metod som effektivt spolar bort beläggningar som till exempel fett som fäst sig i rören, eftersom det heta vattnet gör att fettet smälter och spolas bort.

Genom förebyggande underhållsspolning med hetvatten förlängs livslängden på avloppssystemet då den invändigt frätande beläggningen avlägsnas genom värmen. Dessutom minimeras risken för stopp och kostsamma översvämningar.

Vi spolar från botten och upp

Vi börjar alltid med att spola rören i källaren och bottenplan för att det bortspolade materialet inte ska orsaka stopp i avloppsstammen när vi arbetar oss uppåt i fastigheten. Vi fortsätter med stickledningar från kök, badrum, WC, golvbrunnar eller likvärdigt. Avslutningsvis spolar vi rent samlings-, huvud- och stamledningar med tillhörande brunnar ut till kommunal anslutning.

I samband med rörspolningen genomför vi en kamerainspektion för att säkerställa att rören är rena. Vi kan också bedöma rörens kondition och upptäcka eventuella sprickor eller andra fel och ge ett kostnadsförslag för åtgärder av dessa.

I vårt arbete ingår även;

  • Avisering och information till boende.
  • Uthyrning av wc och duschvagn.
  • Städning efter avslutat arbete.
  • Uppföljning av utfört arbete.
  • Dokumentation.
Vi hjälper dig

Hör av dig till oss!

info@hojdensspol.se
054-18 90 00
Pelletsgatan 4b, 652 21 Karlstad
Namn
Email
Phone
Meddelande

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Det har uppstått problem. Se över så att du fyllt i alla fält.