Höjdens blir medlemmar i Handelskammaren

Höjdens blir medlemmar i Handelskammaren

Då vi är ett privatägt familjeföretag djupt rotat i den värmländska myllan ser vi ett medlemskap i Handelskammaren som en naturlig del i vår verksamhet.