Relining

Relining i tid istället för stambyte

Relining eller rörinfodring som det också kallas är en effektiv och relativt snabb åtgärd för renovering av avloppsrör och avloppsstammar, istället för kostsamma stambyten som också tar relativt lång tid.

Avloppsrören- tyvärr ofta det sista som åtgärdas

Många fastighetsägare väntar tyvärr alltför länge innan man bestämmer sig för att göra någonting med avloppsrören i en fastighet. Fastigheten kanske har fungerat i 50-60 år och har man varit fastighetsägare länge, vet man att avloppsrören egentligen inte har den livslängden utan går på övertid. Alltför ofta skjuter man ändå problemet och kostnaden framför sig i hopp om att det skall fungera ett tag till.

Avloppsledningarna är i stort sett det sista som görs i fastigheten. Inte förrän det uppstår problem åtgärdas det och då alltför ofta med punktlagningar i enskilda trasiga rörledningar med en förhoppning om att kunna vänta i ytterligare 5-10 år. Rören och rörstammen i en fastighet som inte blivit åtgärdade sedan huset byggdes kan dock vara så skadade att det helt enkelt inte går att renovera.

Gjutjärnsrörens väggar kan ha blivit så tunna genom korrosionen och PVC-rören så sköra, att de inte klarar av en blästring eller omfattande rensning och rengöring inför en rörrenovering med s.k. relining.

Då har i regel reliningmetoden tyvärr passerat det datum när det går att göra någonting åt, eftersom rören inte tål rensningen innan själva reliningen och det enda som återstår blir då kostsamma stambyten.

Köksstammar oftast värst

Värst utsatta är köksstammar som används frekvent och horisontella stammar där vattnet kan ligga kvar och aldrig riktigt torkar mellan varven. Tittar man i en köksledning som inte blivit rensad sedan fastigheten byggdes, kan passagen vara så litet som ett sugrör där diskvattnet skall passera.

Resten brukar vara lagrat fett och betydligt snuskigare än WC rör som man kanske trodde var värst. Andra speciellt utsatta ställen är avluftningsrör där det kan bildas kondens som kan vandra ner i rören och ge upphov till korrosion och svagare rör.

Relining börjar i regel med ett läckage

Det börjar i regel med ett problem, ett läckage i en brunn eller annat. Ex.vis när det uppstår ett hål i köksledningarna som slits snabbare än avloppsledningarna, är det inte säkert att vattenskadorna märks eftersom de kanske ligger ingjutna i betongvalv som håller emot.

När stoppet blir ett faktum ringer de oss och vår jour som får rycka ut med åtgärder som rensning i form av hetvattenspolning med efterföljande filminspektion. Vid återkommande fel med rensning och filminspektion som följd, är ofta de tillfällen där samtalen om varaktiga åtgärder såsom relining börjar.

Vårt råd- vänta inte – planera relining i tid

Vårt enda råd om fastigheten är gammal och du vet med dig att avloppsrören inte är åtgärdade, är att låta genomföra en översyn av avloppsrören och stammarna. Vänta inte på att något skall hända.

Ta helt enkelt reda på på vilket skick de är i och om det är möjligt att genomföra en kostnadseffektiv relining, eller om det redan passerat det datum då bara ett kostsamt stambyte är den enda möjliga åtgärden.

Relining- ett riktigt hantverk

Relining av ett avloppssystem är ett riktigt hantverk och blir aldrig bättre än den som utför arbetet. Det är en relativt avancerad procedur där varje detalj har en stor inverkan på slutresultatet. Vi ser på arbetet som ett riktigt hantverk där varje detalj tas om hand för att resultatet skall bli så bra som möjligt.

Ibland stämmer inte ritningarna och då måste vi kunna analysera vad som går ihop med vad och hur det ser ut och det är långt ifrån självklart. I vissa gamla fastigheter är det fortfarande ovala rör och är lite trixigare att få till.

Vi stöter också på jobbiga rördragningar med skarpa krökar där det är svårare att få igenom utrustningen. I vissa lägenheter är det någon som har tänkt till och lagt stickrören i rad ex.vis toalett, handfat, dusch, badkar till själva stamröret och det är det bästa scenariot för oss när vi relinar.

Därför är den ena platsen inte likt den andra utan det handlar om problemlösning hela tiden, vilket är en stor del av tjusningen med yrket. Det är viktigt för oss att skapa en så komplett bild som möjligt så att vi kan planera inför själva plastningen och hantverket.

Utrustningen består av ett paket med en roterande vajer och sprutmunstycke, anslutning till kameran, slang med glasarmerad poyesterplast och en slang med peroxid som är själva härdaren. Det kräver med andra ord en hel del för att få rätt styrning och jämn gång på paketet i avloppsrören och ledningarna och här erfarenheten kommer in i bilden.

Innan vi börjar förbereder vi all utrustning så att arbetet skall flyta när vi väl har börjat. Ev.vis förbereder vi och sätter vi på distanser (trimtråd) på spruthuvudet dimensionerat efter rörtjockleken, så att spruthuvudet centreras i röret för att få bästa möjliga resultat. Dessa måste bytas under tiden för de olika rördimensionerna.

Under själva reliningen blandas plasten och härdaren i sprutmunstycket som roterar och lägger ut två strängar åt varsitt håll och samtidigt som vi backar hem gjuts plast runtom i röret.

Det är ett manuellt hantverk när vi backar och det kan vara så att röret har ojämnheter och skarvar och där behöver vi lägga mer och täcka ojämnheter. Vi lägger plast med pensel i de skarvar där spruthuvudet inte kommer åt att lägga kring exempelvis WC och andra skrymslen.

Det kan innebära i längre ledningar att vi måste lägga upp till 3 gånger där vi varvar sprutriktningarna varje gång. Detta för att få en tjocklek av 3mm i en jämn fördelning av röret, och det beror till stor del på den hantverkare som håller i utrustningen. Lägger hantverkaren för mycket i en stående stam blir det problem.

Det är det som är själva hantverket. Det fastnar i en viss mängd på rören och blir det för mycket rinner det. Har man en stående stam och plastar i flera våningar ovanför och det rinner blir det i regel riktiga problem. Detta kommer vi ifrån genom att lägga plasten flera gånger och genom vår erfarenhet.

Det är en konst, mycket mer än de flesta tror och kräver rejält med träning vilket vi håller på med på verkstan när vi inte plastar åt våra kunder.

Relining är en relativt snabb metod

En av fördelarna med relining eller rörinfodring är att vatten och avlopp normalt kan användas precis som vanligt kväll, natt och morgon. I regel behövs det en dag för att åtgärda rören i en lägenhet och ytterligare en dag för att åtgärda stammarna.

Relining med vår metod är mycket snabbare med hänsyn till att torktiderna är mycket snabbare än med andra metoder. I Vissa fall måste man använda en s.k. epoxystrumpa men den metoden använder vi oss inte av. Råkar vi på en sådan situation lämnar vi över det jobbet till en kollega i branschen som jobbar med relining på det sättet.

Garantier för ett korrekt utfört arbete

Vi är en seriös och noggrann entreprenör och vi garanterar att jobbet blir korrekt utfört i enlighet med de föreskrifter som finns för den relining metod vi använder oss av. Vi lämnar 10 års garanti när vi relinar hela systemet.

Vi har bara goda erfarenheter och i regel blir fastighetsägarna problemfria under en lång tid efteråt. De får ju inte bara ledningarna plastade utan allt upprensat och bara det är en jättevinst.

Relining med glasarmerad polyesterplast

Metodbeskrivning

Enkelt uttryckt innebär den att vi gjuter ett nytt rör inuti det gamla. Så här går det till, steg för steg:

Information till hyresgästerna
Först informerar vi alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Vi berättar om tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar alla eventuella frågor. Alla informationsinsatser till de boende som krävs under arbetets gång planeras och förankras hos beställaren.

Rensning av avloppssystem och avloppsrör
Innan själva reliningen är det mycket förarbete. Vi lägger ut skyddspapp på de ytor vi arbetar. Vi demonterar sedan sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat går vi in och rensar noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg. Därefter torkas rören. De boende behöver inte flytta från sin lägenhet under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa damm.

Kamerainspektion av avloppsrör
Med kamera görs en noggrann undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje eventuell avvikelse dokumenteras i en kontrollplan. Är rören i så dåligt skick att de behöver lagas har vi en teknik där vi reparerar det trasiga röret innan vi gjuter de nya rören med de gamla som form.

Relining av nya rör
Nu går vi in och gjuter de nya rören inuti de gamla. Med hjälp av ett roterande munstycke gjuts det nya röret med polyesterplast i flera lager med cirka 45 minuter härdning emellan. Efter härdning finns ett helt rör inuti det gamla. Det nya röret får en godstjocklek på ca 3 mm.

Kontroll och dokumentation
När plasten har härdat kontrollerar vi kvaliteten på de nya rören genom att vi sänder ner en kamera för inspektion – alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. När det är klart återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Och när det är gjort märks det överhuvudtaget inte att vi har varit där.

Överlämning
Sist av allt överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film/USB lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan samt dagboksanteckningar till uppdragsgivaren. Dokumentationen utgör en garanti och är tillsammans med vår drift och skötselinstruktioner till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i rörsystemet.

Arbetet för relining är avdragsgillt för rot.

Arbetskostnaden för en relining av avloppsrör är avdragsgillt för rot.

Kontakta oss gärna för ett samtal om relining för din fastighet innan ett kostsamt stambyte blir ett faktum!