Missfärgat eller grumligt vatten

Missfärgat eller grumligt vatten?

Missfärgat eller grumligt vatten? Vi spolar rent din brunn

Om du har ett illaluktande, missfärgat eller grumligt dricksvatten kanske det är dags för en färskvattenspolning. Vi på Höjdens Spol & Avloppsteknik hjälper dig med detta.

När det är vår täpps vattenbrunnar ofta igen. Det finns många olika förklaringar till detta. Efter några års av vattenuttag i brunnen kan det vara så att det under tiden slinkigt in smuts och diverse material som satt sig i grundvattensprickorna som sedan hamnar på brunnens botten. När detta väl kommer till pumpen blir det alltså en blandning av vatten och material du får i ditt dricks- eller duschvatten. På så vis kan en missfärgning av vattnet uppstå. Kontakta oss om du har missfärgat eller grumligt vatten.

Så går en färskvattenspolning till

Vi åtgärdar detta genom att vi spolar och sköljer ur brunnen, pumpen och ledningarna genom en så kallad färskvattenspolning. Hur går då en sådan till? Jo, man sätter en manschett i borrhålet på din brunn. Sedan trycker vi in vattnet med högt tryck, uppemot 150 bar, under manschetten och då uppstår ett tryck i berget. Både sprickorna och berget vidgas vilket leder till att slam, sand och andra partiklar som hindrar vattnets tillströmning som täppt igen grundvattensprickorna avlägsnas.

Denna metod rensar alltså inte bara sprickorna utan ökar också vattenströmningen till din brunn. Slutresultatet är en högre kvalité på ditt dricksvatten genom rena och fräscha ledningar, brunnar och pumpar. Och missfärgat eller grumligt vatten är ett minne blott. Vi på Höjdens Spol & Avloppsteknik rekommenderar en färskvattenspolning med jämna mellanrum för att bibehålla kvalitén på dricksvattnet. Kontakta oss för en bedömning.

Missfärgat eller grumligt vatten

Färskvattenspolning – en välbeprövad metod

Att spränga i en bergborrad brunn var länge det enda sättet att öka tillrinningen av grundvatten till brunnen. Det var någon gång under 70-talet som idén att högtrycksspola brunnar för att öka brunnens kapacitet och/eller rensa grundvattensprickorna kom.

Denna metod visade sig vara effektiv och är i dag när standard när det kommer till att öka brunnens kapacitet eller rensa sprickorna. Vi jobbar noggrant och grundligt utifrån denna metod med målet att du ska få ett såväl gott som rent dricksvatten.
Har du fler frågor om din brunn? Tveka inte att kontakta oss i dag.

Fakta om de olika missfärgningarna på dricksvattnet (hämtat från Aqua expert)

Brunt vatten

Brunt och rostfärgat dricksvatten som luktar och smakar ovanligt kan bero på höga halter av järn och/eller mangan. De två metallerna skapar avlagringar som är svåra att bli av med i toaletter, handfat och badkar. Rörsystem och varmvattenberedare kan bli igentäppta, med dyra kostnader som följd. Missfärgat vattnet kan även ge bruna och rostfärgade fläckar på din tvätt. För att orsaka förgiftning måste koncentrationen vara hög, men barn är i riskzonen.

Grönt vatten

Gröna missfärgningar i handfat och toalett tyder på att ditt dricksvatten är surt, vilket löser ut koppar från rören. Ett annat vanligt symptom på surt vatten är att ljust hår skiftar i grönt efter bad och dusch. Du kan även uppleva att dina rör läcker. Anledningen är att dricksvattnets surhet leder till korrosion som skadar vattenledningar och metall. Om det inte åtgärdas i tid kan du få höga reparationskostnader längre fram.

Gult vatten

Om du upplever att ditt dricksvatten är gult kan en möjlig förklaring vara hög humushalt. Humus är egentligen delvis nedbrutna och omvandlade organiska material. De är inte skadliga för kroppen, men är inte kul att leva med. Att duscha, diska och tvätta i gult och grumligt vatten som inte luktar gott känns allt annat än lockande. Den otrevliga smaken gör det dessutom omöjligt att dricka och använda i matlagning.

Svart vatten

Svart dricksvatten kan orsakas av mangan, en metall som ofta ger missfärgningar i sanitetsutrustning och tvätt genom tvättmaskinen. Mangan kan även få varmt vatten att lukta illa. Metallen bildar en beläggning i rören som lossnar och lämnar små flagor, vars utseende för tankarna till tjära. Svart vatten kan komma stötvis, i takt med att magnan släpper från ledningsnätet. Om du känner i kranarna och upptäcker svarta avlagringar är orsaken troligen mangan.

Grått vatten

Har du problem med grått vatten och gråa avlagringar kan det ha samma orsak som svarta motsvarigheter, nämligen metallen mangan. Den förekommer naturligt i vår berggrund och kommer därför via grundvattnet. Vuxnas tarmar har ett eget regleringssystem som ser till att kroppen inte tar upp mer mangan än nödvändigt. Men hos småbarn är det här systemet inte fullt utvecklat. Livsmedelsverket menar därför att det finns en risk för överexponering genom dricksvatten.

Vitt vatten

Vita avlagringar är ett tecken på förhöjda halter av kalk i ditt vatten. Kalk gör inte bara vatten vitt utan även hårt, vilket anses hälsosamt i och med kalciuminnehållet. Men frustrationen som skapas av svårtvättad tvätt, schampoo som löddrar dåligt, krånglande diskmaskin och igenkalkade kaffebryggare är svår att leva med. När rör- och värmesystem tar skada blir de vita avlagringarna dessutom dyra.

Grumligt vatten

Möjliga förklaringar till missfärgat eller grumligt vatten är många. En gul ton kan tyda på humus. Svarta flagor och avlagringar pekar istället på hög halt av järn och mangan. Grumligt dricksvatten känns obehagligt att dricka, speciellt när det kombineras med otrevlig lukt och smak. Oavsett om grundproblemet är hälsofarligt eller inte bör du komma tillrätta med det. På så vis undviker du dyra reparationer senare, exempelvis om rörledningar blir igensatta.
Läs mer om missfärgat vatten här.

Kontakta oss så hjälper vi dig!