Höjdens blir medlemmar i Handelskammaren

Höjdens blir medlemmar i Handelskammaren

Då vi är ett privatägt familjeföretag djupt rotat i den värmländska myllan ser vi ett medlemskap i Handelskammaren som en naturlig del i vår verksamhet. Att bredda vårt nätverk och utbyta idéer med andra tycker vi är viktigt då vi som företag ständigt vill utvecklas.

Vår närhet till snabba beslut och korta ledtider gör att vi kan tillgodose allt från stora reliningsprojekt till villan med ”Stôpp i avlôpp” efter kundens önskemål.

Vi fram mot ett trevligt samarbete med Handelskammaren och övriga medlemmar.

Handelskammaren är en mötesplats för företagare i Värmlands där du som företag kan utbyta kunskap, idéer och affärer. De jobbar också för att skapa bättre förutsättningar för värmländska företag att hitta medarbetare med kompetenser som får företagen att utvecklas och växa.

Handelskammaren