hetvatten tinar dina frusna rör

Med hetvatten tinar dina frusna rör

Hetvatten tinar dina frusna rör

Med hetvatten tinar dina frusna rör och för att få bort ispropparna. På samma gång förebygger vi genom att spola rent rören ordentligt efter att isproppen har lossnat, så att det dröjer innan det händer igen. Oavsett om det är stuprör, vattenrör eller avloppsrör. Ring för bokning 010-122 12 40

Blandvädret med mycket snö och kyla varvat med regn och mildväder, ställer krav på rena stuprännor och stuprör, annars fryser de lätt och bildar isproppar med stopp som följd. Blir det stopp i stuprören fylls de snabbt och stuprännorna rinner över och bildar istappar.

Istapparna kan lätt lossna och falla ner och dessutom kan de frusna rören orsaka svåra och kostsamma vattenskador. Behöver du snabb hjälp med att tina dina frusna rör- kontakta vår Jour.

I denna artikeln pratar vi om hur du kan förebygga frusna rör oavsett om det är frusna stuprör, frusna avloppsrör eller frusna vattenrör. Vi berättar också om hur vi med hetvatten tinar dina frusna rör så att de fungerar igen.

Frusna stuprör

Det är vanligt att stuprören korkar igen, speciellt när man inte rensar stuprännorna och stuprören regelbundet vilket inte hör till vanligheten i våra vardagssysslor. Lägg därtill vädret som är en avgörande faktor med både köldknäppar och mildväder omvartannat under höst-, vinter- och vårsäsongen.

Orsaken till problemen är ofta att stuprännorna inte görs rent, utan tar med sig skräp ner i stuprören i samband med höstens regn och blåsväder. Slår det om och blir kallt kan det lätt bildas isproppar kring skräpet i stupröret, som sedan leder till ett totalt stopp om det vill sig illa.

När det sedan slår om till mildväder måste vattnet som rinner ner i stuprännan ta vägen någonstans. Då fylls stupröret snabbt och vattnet rinner över kanterna på stuprännorna istället, med svår isbildning och livsfarliga istappar som följd.

Hetvatten tinar dina frusna rör

Här kommer några tips för att förebygga frusna stuprör på egen hand

  • Se till att dina hängrännor, stuprör och skarvar är hela.
  • Rensa dina hängrännor från skräp regelbundet.
  • Rensa dina ”skräpsilar” om du har några i ändarna på dina stuprännor.
  • Rensa även taket från mossa om möjligt, för mossan hamnar förr eller senare i hängrännan och sedan ner i stupröret.

Om stuprören redan frusit kan det vara svårt att avhjälpa detta på egen hand utan rätt utrustning, oavsett om du är fastighetsägare eller privat villaägare. Behöver du snabb hjälp? Kontakta vår Jour!

Med hetvatten tinar dina frusna stuprör

”Vi är ute dagligen på uppdrag dels för att förebygga men också för att hjälpa till och tina redan frusna stuprör åt villa- och fastighetsägare. Den senare har ett ansvar att rensa hängande istappar, innan det blir farligt för allmänheten att gå omkring på gatorna i stan”, säger Thomas. 

”Det är inte så komplicerat och är i allmänhet ett ganska snabbt uppdrag när vi med hetvatten tinar frusna stuprör för att ta det som exempel. Vi börjar oftast nerifrån i stupröret. Med ett speciellt spolhuvud sprutar vi hetvatten och ånga under högt tryck, som stiger i stupröret och tinar isen och forslar ner både is och skräp”, fortsätter Thomas.

”Stuprören blir rena, men kan snabbt fyllas av skräp igen från rännorna. Har man ingen möjlighet att rensa rännorna på egen hand, kan vi förebygga med en hetvattenspolning av både rännor, stuprör och avloppsledningar hela vägen till den kommunala anslutningen, säger Thomas.

Frusna avloppsrör och avloppsledningar

Att avloppsrör och avloppsledningar fryser beror ofta på dålig isolering eller att rören ligger för ”ytligt” i väggar, golv och mark där frosten når rören och ledningarna. Det förekommer också alltför ofta att avloppsrör från garage eller andra utrymmen, går ihop med dagvattenrören till det kommunala avloppet.

Har dagvattenrören frusit så kommer heller inte avloppsvattnet fram utan står still och exponeras för frosten, som kan få ett ordentligt grepp och skapa ett ordentligt stopp i avloppet.

Detta är ofta svårt att avhjälpa frusna avloppsrör på egen hand och det är viktigt att det tas om hand i tid innan avloppsrören och ledningarna sprängs sönder.

Om avloppsrören inte är synliga utan ligger under mark, i väggarna eller i golvet så blir det extra bekymmersamt när rören tinar. Då tar avloppsvattnet andra vägar ”kring” det sprängda röret än den avsedda vägen ”genom” röret.

Det leder i allmänhet till vattenskador som kan bli extra kostsamma med hänsyn till allt arbete kring friläggande av rören, lagning, avfuktning av bottenplatta/bjälklag och återställning av ytskikten. 

Har dina avloppsrör och avloppsledningar redan frusit är det inte mycket du kan göra på egen hand utan utan får tillkalla ett professionellt spol & avloppsföretag. Kontakta gärna oss på Höjdens Spol & Avloppsteknik.

Med hetvatten tinar dina frusna avloppsrör och avloppsledningar

”Alla våra spolbilar är rejält utrustade med hetvatten för hetvattenspolning. Med hetvatten tinar vi frusna avloppsrör och avloppsledningar dagligen. När vi ändå är på plats och kunden ser det fördelaktigt spolar vi gärna rent resten av avloppsrören”, säger Thomas. 

Tinar frusna vattenrör och vattenledningar

Frusna vattenrör och vattenledningar

Det behövs inte många minusgrader för att vattenrör och vattenledningar skall frysa sönder och leda till stora bekymmer. Frysskador är vanliga i dåligt isolerade hus eller utrymmen.

Volymen ökar med ca 10-20 procent när vatten fryser och det har en enorm sprängkraft som i värsta fall kan spränga sönder dina rör- och vattenledningar.

Är oturen framme kan det röra sig om stora mängder vatten som kan rinna ut i golv och väggar och orsaka svåra och kostsamma vattenskador. Här kommer några tips om hur du kan förebygga- och i bästa fall undvika att dina vattenrör och vattenledningar fryser.

  • Se till att dina vattenrör och vattenledningar är ordentligt skyddade och isolerade, alternativt med installerad värmekabel.
  • Var observant den första kalla vintern efter en renovering, reparation eller nybyggnad. Det du skall vara särskilt observant mot är trycket i vattenledningen. Om trycket är märkbart sämre kan det vara ett tecken på att en ispropp håller på att bildas. Försök lokalisera isproppen och tina upp innan röret sprängs (Med hjälp av element, kupévärmare, bygglampa etc). Förstärk isoleringen sedan runt röret där proppen bildats för att förebygga att det händer igen. Var fortsatt observant.
  • Se till att låta vattnet flöda ibland i alla dina kranar, även på toaletten i källaren som du sällan använder. 
  • Sänk inte värmen för mycket om du åker till stugan eller åker på semester. Även om det inte är kallt när du åker, kan det snabbt ändras med kraftig kyla som du inte beräknat.

Om du inte lyckas tina dina vattenrör eller vattenledningar på egen hand så hjälper vi dig gärna, innan du får kostsamma vattenskador. Kontakta vår jour dygnet runt!

Med hetvatten tinar dina frusna vattenrör och vattenledningar

”Vi tinar frusna vattenrör och vattenledningar dagligen med hetvatten”, säger Thomas. Vi använder oss av olika mindre ledningar i vilka vi tillför hetvatten under tryck till de frusna vattenledningarna som i sin tur värms upp och löser ispropparna.

När ledningarna har tinat och fungerar igen är det viktigt att ta reda på orsaken till att ledningarna frusit. Om du vet orsakerna kan det förebyggas med olika åtgärder såsom tilläggsisolering eller en invändig värmekabel i vattenröret. Men de åtgärderna får du prata med din rörmokare om, avslutar Thomas.

Behöver du hjälp?

Med hetvatten tinar vi dina frusna rör – Boka här!