Förstärkning inom relining

Förstärkning inom relining och rörinfodring

Höjdens Spol och Avloppsteknik får förstärkning inom relining och rörinfodring genom Bjarne Mellgren och Oskar Johansson. Bjarne och Oskar kommer närmast från Rörinspektion, där Bjarne är den som har mest erfarenhet med sina drygt 13 år inom relining och rörinfodring. Bjarne och Oskar kommer väl till pass för att tillmötesgå en alltmer ökad efterfrågan på våra relining tjänster.

Kapacitet att utföra relining med ytterligare en metod

I en tidigare artikel har vi nämnt att vi endast utför relining genom gjutning av ett nytt rör inuti det gamla med glasarmerad polyesterplast. Vi kan nu med glädje berätta att vi dessutom kan utföra relining genom en metod med epoxi strumpa, Sacpro connection system som återställer rörstammens funktion. Sacpro connection system utvecklas och marknadsförs av Sacpro AB som är Sveriges ledande leverantör av verktyg och material för rörinfodring i avloppssystem. Företaget har över 25 års erfarenhet av relining i fastigheter.

Ytterligare ”relining bil” för snabba relining uppdrag

För att kunna ge våra kunder snabbare och bättre service har vi dessutom utökat vår bilpark med en ny specialgjord ”relining bil”, där vi har all nödvändig utrustning för snabba relining uppdrag. Bilen är inredd och helt anpassad med utrustning för filminspektion och relining med med epoxi strumpa. Med den nya ”relining” bilen har vi alla grejer med oss när vi åker ut till våra kunder på jobb och uppdrag.

Relining har ökat

”Relining har ökat och vi får fler och fler jobb och det beror på att fler och fler förstår vad det är, eller börjar förstå vad det är. Vi slipper bila upp golv med allt vad det innebär med damm och bortforsling av allt material, säger Bjarne.

Relining och rörinfodring

Sedan finns det ju de som vill göra helt nytt med nya rör, men relining är ett väldigt bra alternativ tycker jag. Det går ju dessutom mycket, mycket fortare. Vi förstör ju ingenting utan det enda som händer är att folk blir utan avlopp i ungefär ett dygn och det kan de stå ut med, fortsätter Bjarne.

Livslängden på vår strumpa kontra mot plaströren är ju samma dvs + 50 år. Om det skulle bli något fel med reliningen, så kan man göra om reliningen en gång till, men nackdelen är att dimensionen på röret blir mindre än tidigare”.

Vi kan inte säga att vi kommer om 14 dagar

”De som ringer har oftast akut behov av hjälp och då går det inte att säga att vi kommer om 14 dagar för då kan skadorna blivit än värre, säger Bjarne. Vi är väldigt snabba i våra utryckningar och det gör också att ryktet sprider sig att Höjdens Spol är väldigt snabba och kommer och hjälper kunden på en gång.

Vi kör med det konceptet hela tiden, fortsätter Bjarne. Vi kan oftast komma på en gång och kan vi inte det måste vi ändå kunna göra plats för akuta ärenden så att kunderna snabbt kan få hjälp. Ofta får vi höra att de aldrig har varit med om hantverkare som kommer samma dag eller dagen efter och det gör ju att de kommer anlita oss igen”.

Först på plats

Det händer också väldigt ofta att våra spolbilar upptäcker sprickor när de är ute och spolar rent avlopps stammar och går in och inspekterar med en filmkamera. Då ringer de till oss som får komma ut och titta på problemen och prata med kunden. Det är närmast till hands eftersom vi tillhör samma företag och redan har en etablerad relation med kunden och då kan vi komma med lösningar relativt snabbt.

Många hittar oss också via hemsidan och då är vi oftast först på plats för att prata med kunden och titta på jobbet innan vi lämnar en offert och förslag på hur vi kan åtgärda problemet.

Självbärande rör och ett skarvfritt system

Många bor med trädgårdar med träd och buskar vars rötter tränger sig in i skarvar som finns i rören. Är skarvarna dessutom dåliga eller om det finns sprickor eller liknande så tränger rötterna in där. Rötterna får dessutom ständigt vatten genom sprickorna och växer fortare än vanligt. Då måste vi gå in och fräsa bort rötterna, spola bort resterna innan vi genomför en relining med epoxi strumpa.

När relingen är klar får man ett självbärande rör inuti det gamla röret och ett skarvfritt system. Epoxi strumpan gör att det inte längre finns några skarvar utan insidan är helt glatt som ett vanligt rör. Det innebär att det inte längre finns någon väg för rötterna att ta sig in i röret och heller inget vatten genom röret för att kunna växa. Vi dessa tillfällen är relining bra, eftersom husägaren slipper att gräva upp hela trädgården och lägga nya rör.

Kort om hur relining med epoxi strumpa fungerar

Det är svårt att förklara vad vi gör för den som inte vet, men har man varit med och sett så förstår man vad vi gör och hur det fungerar. Här kommer en kortare förklaring.

Relining och rörinfodring med epoxi strumpa

Vi tar fram ett foder eller epoxi strumpa med rätt dimension som skall passa för den aktuella rörstammen. Vi kopplar på en på vakuum pump för att suga ur luften ur strumpan. Parallellt blandar vi till själva epoxin.

När det är färdigblandat häller vi ner epoxin i fodret/strumpan och manglar strumpan så att epoxin pressas ut jämnt i strumpan. När strumpan är manglad, så släpper vi ner den i såpvatten, så att strumpan skall bli hal. Vi tar med strumpan ner till röret som skall relinas.

Vi vevar in fodret i en ”mekanism/verktyg” och tillsätter sedan tryckluft som vränger och trycker ut det epoxi behandlade fodret med epoxi ytan ut mot det ursprungliga rörets rörvägg genom hela röret. När processen är klar får epoxin härda från 6-12 timmar beroende på epoxi typen och det nya röret är då klart för användning.

På bilden ser du hur fodret ser ut när epoxin har härdat. Den glatta ytan bildar den nya insidan av röret.

Vill du veta mer om själva processen är du välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer om relining och rörinfodring på denna sida och läs gärna om vår andra metod gjutning med glasarmerad polyetserplast i denna artikel.

Fakta (hämtad från Sacpro AB):

Sacpipe connection systems återställer stammens funktion

Relining med Sacpipe Connection System återställer stammens funktion nästan oavsett hur dåligt skick rören är i. Det spelar ingen roll om det är hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av ledningen. Sacpipe connection system installeras i den trasiga eller gamla stammen och skapar ett helt nytt självbärande rör inuti det gamla röret. Det nya röret har en förutbestämd godstjocklek och är lika hållbart som ett nytt PP_rör. Fördelen är att röret är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång sträckan är.

Brawoliner

Brawoliner är ett flexibelt sömlöst foder. Det är marknadens enda polyesterfoder som är rundstickat och har en polyuretan-coating. Det gör att den klarar stora dimensionsförändringar och 90° böjar. Rören får en förutbestämd godstjocklek i hela rörsystemet.
Materialet i det härdade röret blir mycket kraftfullt och har egenskaper motsvarande ett konventionellt industriellt tillverkat avloppsrör. Produkterna är väl beprövade med fokus på kvalitet i varje detalj. För dej som installatör innebär det att du får en produkt som du kan lita på, du får bästa möjliga resultat varje gång och du kan därmed lämna garanti på din installation.

Brawoliner HT

HT är Brawoliners nya serie av foder för extra höga krav. De är utvecklade för att klara höga temperaturen eller stora temperatur variationer. Vilket ibland kan vara ett krav vid renovering av avloppssystem i fastigheter, då speciellt i industrifastigheter. Ger en dimensionsstabilitiet även vid hög värme, upp till 93°C.

Epoxi

Epoxi som ingår i Sacpipe Connection System kommer från Brawoliner som är världsledande tillverkare. Det finns fyra olika sorter, beroende på vilken arbetstid och härdtid installatören önskar, samt om det nya röret kommer utsättas för hög värme eller inte. Epoxin är speciellt utvecklad för avlopprör i mark och i byggnader och avger inga miljöfarliga ämnen i fullhärdat tillstånd.

Läs mer på Sacpro AB:s hemsida